Hej alla,

Jag är så glad att jag sökt ett jobb som elevassistent! Jag känner att detta är ett bra sätt för mig att få värdefull erfarenhet som kan hjälpa mig att få fart på min karriär i framtiden.

Min ansökan har redan skickats iväg och jag väntar med spänning på svaret. Jag är övertygad om att jag med mina färdigheter, kunskaper och erfarenheter, som alla finns med i mitt CV, kommer att bli en utmärkt kandidat för denna tjänst. Min passion för att arbeta som elevassistent visar sig i den noggrannhet med vilken jag närmade mig denna ansökningsprocess

Jag har gjort efterforskningar om vad det innebär att arbeta som en del av ett team av elevassistenter och har bekantat mig med det dagliga ansvaret för detta arbete. Det står klart för mig att man för att klara sig bra i denna roll måste ha en bra organisationsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga – båda dessa är mina starka sidor. Efter att ha talat med två personer som arbetar som elevassistenter på skolan där jag bor har de delat med sig av positiva erfarenheter och betonat hur givande det är att arbeta inom deras avdelning