Hej alla!

Jag har nyligen upptäckt något som jag verkligen vill dela med er: attraktionslagen. Eller kanske man borde säga Hur positiva tankar kan forma vår framtid

Det var min barndomsvän Althea som introducerade mig till detta fascinerande koncept när jag berättade för henne om min idé att starta en filippinsk cateringverksamhet. Attraktionslagen är en filosofi som menar att våra tankar och känslor har en direkt inverkan på vad vi attraherar in i våra liv. Låt mig berätta mer om det!

Vad är attraktionslagen?

Attraktionslagen handlar om att våra tankar och känslor kan påverka vår verklighet. Genom att fokusera på positiva tankar och känslor kan vi, enligt attraktionslagen, dra till oss positiva händelser och möjligheter. Omvänt kan negativa tankar och känslor leda till att vi drar till oss negativa händelser.

Hur jag tänker använda attraktionslagen för att förverkliga mina drömmar

Jag har beslutat att aktivt använda attraktionslagen för att hjälpa mig att nå mina mål med mitt cateringföretag. Genom att visualisera framgång och fokusera på min passion för filippinsk mat tror jag att jag kan skapa en positiv energi som kommer att hjälpa mig att attrahera rätt resurser, människor och möjligheter.

Här är några konkreta steg jag tänker ta för att använda attraktionslagen i mitt liv:

  1. Visualisering: Jag kommer att visualisera mitt mål att starta en framgångsrik cateringverksamhet och fokusera på hur det skulle kännas att uppnå det.
  2. Positivt tänkande: Jag kommer att arbeta på att hålla mina tankar positiva och konstruktiva, även när jag står inför utmaningar.
  3. Tacksamhet: Jag kommer att praktisera tacksamhet för det jag redan har och för de positiva händelser som jag attraherar in i mitt liv.
  4. Handling: Attraktionslagen handlar inte bara om att tänka positivt, utan också om att ta konkreta steg mot sina mål. Jag kommer att arbeta aktivt för att förverkliga mina drömmar och inte bara förlita mig på positiva tankar.

Det ska bli spännande att se hur attraktionslagen kan hjälpa mig på min resa mot att starta en cateringverksamhet. Jag är övertygad om att med rätt inställning och positiva tankar kan jag övervinna alla hinder och uppnå mina mål.

Jag ser fram emot att dela mina erfarenheter och insikter om attraktionslagen med er och hoppas att det kan inspirera er att också använda kraften i positiva tankar för att forma er egen framtid.

Ha en underbar dag!