Hej alla!

Jag fick några frågor som kommentar till Fördelarna med att lära sig ett nytt språk från Alisha. Hon undrade;
Hur du lärt svenska så bra. Hur så snabt. Hur du kan många språk.

Först, tack för kommentaren!! Det var den första jag fått och det betyder väldigt mycket för mig att någon läser om mina tankar som jag skriver ner.

Att lära sig svenska, liksom alla andra språk, kräver tid, tålamod och engagemang. Här är några tips och metoder som hjälpte mig att lära mig svenska snabbt och effektivt:

  1. Intensivkurs: Jag började med att delta i en intensivkurs i svenska, vilket gav mig en grundläggande förståelse för språkets struktur och grammatik.
  2. Självstudier: Efter att ha gått en kurs, fortsatte jag att studera på egen hand genom att använda läroböcker, online-resurser och appar som hjälpte mig att utöka mitt ordförråd och förbättra min grammatik.
  3. Praktisk användning: För att bli bättre på att tala svenska, såg jag till att praktisera språket i vardagen så mycket som möjligt. Jag hade en svensk pojkvän, umgicks med hans familj och vänner vilket såklart gör det lättare. Man jag började prata med svenskar på alla sätt jag kunde, deltog i språkutbyten och konversationsträffar. Att träna är det viktigaste!
  4. Exponering för språket: Att konsumera media på svenska, såsom att titta på svenska filmer och TV-program, lyssna på svenska podcasts och läsa svenska böcker och tidningar, hjälpte mig att förbättra min lyssnings- och läsförståelse.
  5. Tålamod och uthållighet: Slutligen är det viktigt att vara tålmodig och uthållig i sin inlärning. Språkinlärning tar tid, men genom att vara engagerad och kontinuerligt öva kommer man att göra framsteg.

När det gäller att lära mig flera språk, tror jag att nyckeln är att ha en stark passion och intresse för språk. Det motiverar mig att hela tiden lära mig och förbättra mina färdigheter i de språk jag studerar. Dessutom blir det lättare att lära sig fler språk när man redan har erfarenhet av att lära sig ett andra språk, eftersom man kan använda de metoder och strategier som fungerade tidigare för att lära sig nya språk.

De språk jag kan (olika mycket) är tagalog, engelska, svenska, koreanska, japanska och lite spanska. Jag antar att jag har ganska lätt för att lära språk och det har hjälpt mig att vi talade tre språk hemma; tagalog, engelska och koreanska.

Svenska lärde jag mig för att jag flyttade hit, japanska för att jag tyckte det var spännande och spanska har jag lärt å sidan av svenskan eftersom jag har en kompis som pratar spanska. Då tar jag tillfället att lära mig lite även om det språket!

Jag skulle vilja lära mig att prata mandarin eftersom så stor del av världens befolkning pratar just det språket. Jag tror även att Kina kommer att vara mer synligt i världen och då kan det verkligen vara bra att kunna prata mandarin.

Tycker det är coolt med personer som kan många språk och tittar ofta på videos om polygloter på Youtube. Vem vet, nån dag kanske jag kan lika många språk =)

Vilka språk kan du? Vilka språk skulle du vilja lära dig?